Wyszukiwarka
Start » Styropapa » PAPY » Folia, grunty

Folia, grunty

 

 • IZOPLAST® DYSPERBENT

izoplast-dysperbent[2]

IZOPLAST® DYSPERBENT

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa Dn

 

Orientacyjne zużycie środka 0,4-1,2kg/m2

IZOPLAST DYSPERBENT jest nowoczesnym, wodorozcieńczalnym, nie zawierającym rozpuszczalników
organicznych środkiem do wykonywania izolacji wodochronnych na zewnątrz obiektów budowlanych. Produkt
prosty i wygodny w użyciu wymaga minimalnego nakładu pracy.

 

PRZEZNACZENIE:

 • renowacja i konserwacja pokryć dachowych na podkładzie z pap asfaltowych oraz smołowych
 • wykonywania bezspoinowej warstwy hydroizolacyjnej na powierzchniach pionowych i poziomych z możliwością zastosowania osnów wzmacniających powłokę (np. siatka polipropylenowa, welony i tkaniny szklane,  włókniny  poliestrowe itp.)
 • wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych na wszelkich podłożach obiektów budowlanych

       m.in.: fundamentów, ław fundamentowych, stropów itp.


ZALETY PRODUKTU:

 • nie zawiera rozpuszczalników organicznych
 • produkt „na zimno” - gotowy do stosowania
 • prosty w użyciu - wymagany minimalny nakład pracy
 • właściwości tiksotropowe (możliwość nakładania na podłoża o dowolnym spadku)
 • możliwość laminowania z użyciem wkładek zbrojących z tkanin technicznych
 • nie wchodzi w reakcje ze styropianem, możliwość stosowania łącznie z materiałami nieodpornymi na działanie
 • rozpuszczalników organicznych i ich oparów

 

Wyrób zgodny z Polską Normą.

 

 • IZOPLAST® R

izoplast-r[1]

IZOPLAST® R

Roztwór asfaltowy

 

Orientacyjne zużycie środka 0,2-0,6 l/m2

 

IZOPLAST R’ przeznaczony jest do gruntowania podłoży z betonu, gładzi cementowych, cementowo-gipsowych,
nasycania elementów drewnianych (np. płoty ogrodzeniowe, gonty dachowe itp.), do stosowania jako warstwa
gruntująca pod papy zgrzewalne oraz wykonywania samodzielnych „lekkich” powłok izolacyjnych.


PRZEZNACZENIE:

 • gruntowanie powierzchni betonowych i wykonywanie lekkich powłok izolacyjnych
 • zabezpieczanie powierzchni drewnianych, płyt wiórowych, azbestowo-cementowych
 • zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych, blach stalowych i ocynkowanych, konserwacja,
 • nasycanie gontów drewnianych, płotów, słupów drewnianych itp.


Przed wykonaniem gruntowania i lekkich powłok izolacyjnych należy odpowiednio przygotować podłoże tj. usunąć zanieczyszczenia, wyrównać powierzchnię, usunąć skamieliny itp. W przypadku wykonywania nowych
wylewek, względnie zacierania szczelin, gruntowanie należy wykonać po okresie sezonowania min. 10 dni. Czas
tworzenia powłoki uzależniony jest od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza, stanu podłoża, stopnia
pochylenia płaszczyzny, lecz nie powinien przekraczać ok. 6 godz.

 

Posiada Krajową Ocenę Techniczną wydaną przez IBDiM.
Wyrób zgodny z Polską Normą.

 

 • Folia paroizolacyjna PRAXA Tytan

Folia paroizolacyjna PRAXA Tytan

Opis wyrobu:  Wysokiej jakości elastyczna folia do wykonywania paroizolacji i izolacji przeciwwilgociowej. Elastyczna i wytrzymała, odporna na pęknięcia oraz doskonała jako zabezpieczenie przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.

Wymiary: 2 m x 50 m x 0,2 mm

Przeznaczenie i zakres stosowania: Paraizolacja w szkieletowych konstrukcjach ścian, dachów, stropów, zabezpieczanie izolacji termicznej
i akustycznej przed zawilgoceniem, pionowe izolacje budynków, tworzenie warstw przeciwwilgociowych pod podłogi, posadzki, wylewki oraz prowizoryczne zabezpieczanie połaci dachowych.