Start » Styropapa » PAPY » Papy podkładowe

Papy podkładowe

Firma MEGASTYRO Sp. z o.o. to jeden z głównych dostawców produktów firmy Icopal. Papy dostarczamy na terenie całego kraju.

 

 

  • Papa podkładowa VILLAS V60 s30    Papa podkładowa VILLAS V60 S30

     

Ilość rolka: 10 m2

Ilość paleta: 200 m2

Grubość: 3.0 mm

Giętkość w niskich temp.: 0 °C

Gwarancja: 3 lat

 

Opis wyrobu: Papa  podkładowa zgrzewalna na welonie szklanym.

Przeznaczenie i zakres stosowania: Wykonywanie  wielowarstwowych pokryć dachowych oraz  na każdy rodzaj dachu do stosowania pod papy modyfikowane kauczukiem syntetycznym SBS.

Sposób układania: Metodą zgrzewania.

Warunki układania: Papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 0 °C, nie należy układać papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Warunki stosowania: Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy Villas V60 S30 powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Przechowywanie: Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła. Rolki należy układać na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie

Transport: Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki należy układać w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się ich podczas transportu.

 

 

  • Papa podkładowa ICOPAL GLASBIT G200 S40 SZYBKI PROFIL SBS

    

Papa podkładowa VILLAS G200 S40

 

Ilość rolka: 7,5 m2

Ilość paleta: 200 m2

Grubość: 4.0 mm (3,8 +/-5%)

Giętkość w niskich temp.: -5 °C

Gwarancja: 5 lat

Opis wyrobu: Papa  podkładowa zgrzewalna lub do mocowania mechanicznego, modyfikowana kauczukiem syntetycznym SBS na tkaninie szklanej.

Przeznaczenie i zakres stosowania: Wykonywanie  wielowarstwowych pokryć dachowych oraz  na każdy rodzaj dachu do stosowania pod papy modyfikowane kauczukiem syntetycznym SBS.

Sposób układania: Metodą zgrzewania

Warunki układania: Papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 0 °C, nie należy układać papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze

Warunki stosowania:  Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy ICOPAL GLASBIT G200 S40 powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Przechowywanie: Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła. Rolki należy układać na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie

Transport: Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki należy układać w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się ich podczas transportu.

 

  • ICOPAL Plaster P-1802000 gr 2,6 mm - papa samoprzylepna

                  ICOPAL Plaster P-1802000 gr 2,6 mm - papa samoprzylepnaICOPAL Plaster P-1802000 gr 2,6 mm - papa samoprzylepna2

Dane techniczne:

- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa ): 180 g/ m2

- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min.: 2000 g/ m2

- siła zryw. przy rozciąg paska o szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min: 700 / 500 N

- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min.: 40 / 40 %

- giętkość w obniżonych temperaturach: - 25º C

- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C

- grubość 2,6 ± 0,2%

Rolka: 10 m2

Plaster P-180/2000 to papa na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym, z asfaltu modyfikowanego SBS z dodatkami samoprzylepnymi. Strona wierzchnia pokryta jest folią z tworzywa sztucznego, strona spodnia pokryta jest zdejmowalną folią silikonowaną.

Przeznaczenie i zakres stosowania:
wykonywanie warstwy podkładowej w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych.

Sposób układania:
papę należy kleić do prawidłowo przygotowanego podłoża wykorzystując właściwości samoprzylepne masy asfaltowej znajdującej się na spodniej stronie papy.

Informacje dla użytkownika:

Warunki układania:
papę należy układać w temperaturze nie niższej niż +15°C, nie należy układać papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Gdy zachodzi konieczność aplikacji w niższych temperaturach konieczna jest dodatkowa aktywacja płomieniem strony wierzchniej wyrobu.

Warunki stosowania:
wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy PLASTER P-180/2000 powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Przechowywanie:
rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła. Rolki należy układać na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie.

 

  • Papa podkładowa PRIMAGLAS G200 S4

Papa podkładowa PRIMAGLAS G200 S4

Ilość rolka: 10 m2

Ilość paleta: 200 m2

Grubość: 4 mm (+/- 0,2 mm)

Giętkość w niskich temp.: (+/-) -15°C

Rodzaj osnowy: tkanina szklana

Gwarancja: 10 lat

Papa asfaltowa na osnowie z tkaniny szklanej, modyfikowana SBS. Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa podkładowa w izolacjach wodochronnych dachów. Do izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej fundamentów oraz innych elementów podziemnych. Mocowanie metodą zgrzewania lub mechanicznie. Nie stosować pod uprawy roślinne.

Opis produktu: Asfaltowa papa podkładowa stosowana podczas budowania nowych i renowacji starych dachów. Zaimpregnowana osnowa z tkaniny szklanej o odpowiednio wysokiej gramaturze, pokryta jest po obu stronach wodoszczelną mieszanką mas bitumicznych modyfikowanych elastomerami termoplastycznymi SBS z dodatkiem komponentów spełniających funkcję stabilizacji i ochrony całej struktury papy. Zewnętrzna warstwa pokryta jest trwałą drobnoziarnistą posypką, natomiast wewnętrzna – łatwo topliwą folią z tworzywa sztucznego. Kombinacja taka powoduje, że papa PRIMAGLAS G200 S4 charakteryzuje się wysoką odpornością na efekty starzenia oraz elastycznością i odpornością na bardzo niskie temperatury.

Przeznaczenie: Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa podkładowa w izolacjach wodochronnych dachów. Do wykonywania nowych i renowacji starych pokryć bitumicznych, a szczególnie tam, gdzie dachy ulegają znacznym odkształceniom i drganiom. Za pomocą tego materiału w układach wielowarstwowych uzyskuje się bardzo trwałą podkładową warstwę pokrycia dachowego z wieloletnią gwarancją eksploatacji dachu. Do wykonywania izolacji wodochronnych fundamentów, płyt fundamentowych oraz innych elementów podziemnych narażonych na działanie wilgoci. Nie zaleca się jako pokrycie i izolacja jednowarstwowa.

Sposób układania: Papę mocuje się za pomocą palnika gazowego metodą zgrzewania lub za pomocą łączników mechanicznych.

 

  • Papa podkładowa ICOPAL GLASBIT G200 S40 SZYBKI PROFIL SBS

Papa podkładowa ICOPAL GLASBIT G200 S40 SZYBKI PROFIL SBS

Ilość rolka: 7,5 m2    

Ilość paleta: 200 m2

Grubość: 4.0 mm (3,8 +/-5%)

Giętkość w niskich temp.: -5 °C

Gwarancja: 5 lat

Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia                                   Tkanina szklana: Min 180 g/m2

Średnie wydłużenie, (elastyczność) wzdłuż/ w poprzek [%]           2 / 2

Średnia siła zrywająca wzdłuż / w poprzek [N/5cm]                       1000 / 1000

Całkowita grubość papy [mm]                                                             4,0 (3,8+/-5%)

Giętkość na wałku Ø 30 mm / Spływność [°C]                                  -5 / +80

Ilość papy w rolce / ilość papy na palecie [m2]                                7,5 / 150

Ciężar rolki papy / ciężar palety z papą [kg]                                     42 / 865

 

Opis wyrobu: Papa  podkładowa zgrzewalna lub do mocowania mechanicznego, modyfikowana kauczukiem syntetycznym SBS na tkaninie szklanej.

Przeznaczenie i zakres stosowania: Wykonywanie  wielowarstwowych pokryć dachowych oraz  na każdy rodzaj dachu do stosowania pod papy modyfikowane kauczukiem syntetycznym SBS.

Sposób układania: Metodą zgrzewania

Warunki układania: Papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 0 °C, nie należy układać papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze

Warunki stosowania:  Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy ICOPAL GLASBIT G200 S40 powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Przechowywanie: Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła. Rolki należy układać na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie

Transport: Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki należy układać w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się ich podczas transportu.

 

  • Papa MIDA SELF BASE GVS3 samoprzylepna

Papa podkładowa

Ilość rolka: 10 m2

Ilość paleta: 230 m2

Grubość: 2,7 mm (+/- 0,2 mm)

Giętkość w niskich temp.: (+/-) -10°C

Rodzaj osnowy: tkanina szklana

Gwarancja: 5 lat

Papa asfaltowa na osnowie z welonu szklanego, modyfikowana SBS. Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa podkładowa w izolacjach wodochronnych dachów. Do izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej fundamentów oraz innych elementów podziemnych. Mocowanie: przyklejanie. Nie stosować pod uprawy roślinne.

Opis produktu: Asfaltowa papa podkładowa, samoprzylepna stosowana podczas budowania nowych i renowacji starych dachów oraz do izolacji poziomych i pionowych fundamentów i płyt fundamentowych. Zaimpregnowana osnowa z welonu szklanego o odpowiednio wysokiej gramaturze, pokryta jest po obu stronach wodoszczelną mieszanką mas bitumicznych modyfikowanych elastomerami termoplastycznymi SBS z dodatkiem komponentów spełniających funkcję stabilizacji i ochrony całej struktury papy. Zewnętrzna warstwa papy pokryta jest trwałą drobnoziarnistą posypką, natomiast wewnętrzna-samoprzylepna, pokryta jest łatwo zrywalną folią silikonowaną. Kombinacja taka powoduje, że papa MIDA SELF BASE GV S3 charakteryzuje się bardzo wysoką przyczepnością oraz zachowuje elastyczność w skrajnych temperaturach.

Przeznaczenie: Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa podkładowa w izolacjach wodochronnych dachów. Do wykonywania nowych i renowacji starych pokryć bitumicznych. Stosuje się ją w szczególności w przypadkach, gdy podłoże pod pokrycia dachowe nie pozwala na używanie otwartego ognia. Do wykonywania izolacji wodochronnych fundamentów, płyt fundamentowych oraz innych elementów podziemnych narażonych na działanie wilgoci. Nie zaleca się jako pokrycie i izolacja jednowarstwowa.

Sposób układania: Do przyklejenia papy do podłoża wystarczy zerwać folię silikonowaną i przykleić papę na przygotowane suche podłoże. Wymagana minimalna temperatura pracy z daną papą wynosi +5°С, ale przy takiej temperaturze należy dodatkowo podgrzewać papę suszarką budowlaną. Optymalna temperatura pracy z papą wynosi + 15°С.