Start » Styropapa » Papy i inne materiały » Papy podkładowe

Papy podkładowe

Firma MEGASTYRO Sp. z o.o. to jeden z głównych dostawców produktów firmy Icopal. Papy dostarczamy na terenie całego kraju.

 

 

 • Papa podkładowa VILLAS V60 s30  Papa podkładowa VILLAS V60 S30

                                       

 •                                      Ilość rolka: 10 m2

                                       Ilość paleta: 200 m2

                                       Grubość: 3.0 mm

                                       Giętkość w niskich temp.: 0 °C

                                       Gwarancja: 3 lat

 

 

 

 

Opis wyrobu: Papa  podkładowa zgrzewalna na welonie szklanym.

Przeznaczenie i zakres stosowania: Wykonywanie  wielowarstwowych pokryć dachowych oraz  na każdy rodzaj dachu do stosowania pod papy modyfikowane kauczukiem syntetycznym SBS.

Sposób układania: Metodą zgrzewania.

Warunki układania: Papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 0 °C, nie należy układać papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Warunki stosowania: Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy Villas V60 S30 powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Przechowywanie: Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła. Rolki należy układać na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie

Transport: Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki należy układać w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się ich podczas transportu.

 

 

 • Papa podkładowa ICOPAL GLASBIT G200 S40 SZYBKI PROFIL SBS

Papa podkładowa VILLAS G200 S40    

 

Ilość rolka: 7,5 m2

Ilość paleta: 200 m2

Grubość: 4.0 mm (3,8 +/-5%)

Giętkość w niskich temp.: -5 °C

Gwarancja: 5 lat

Opis wyrobu: Papa  podkładowa zgrzewalna lub do mocowania mechanicznego, modyfikowana kauczukiem syntetycznym SBS na tkaninie szklanej.

Przeznaczenie i zakres stosowania: Wykonywanie  wielowarstwowych pokryć dachowych oraz  na każdy rodzaj dachu do stosowania pod papy modyfikowane kauczukiem syntetycznym SBS.

Sposób układania: Metodą zgrzewania

Warunki układania: Papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 0 °C, nie należy układać papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze

Warunki stosowania:  Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy ICOPAL GLASBIT G200 S40 powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Przechowywanie: Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła. Rolki należy układać na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie

Transport: Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki należy układać w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się ich podczas transportu.