Wyszukiwarka
Start » Styropapa » PAPY » Papa termozgrzewalna podkładowa

Papa termozgrzewalna podkładowa

 

  • Papa podkładowa PRIMAGLAS G200 S4

Papa podkładowa PRIMAGLAS G200 S4

Ilość rolka: 10 m2

Ilość paleta: 200 m2

Grubość: 4 mm (+/- 0,2 mm)

Giętkość w niskich temp.: (+/-) -15°C

Rodzaj osnowy: tkanina szklana

Gwarancja: 10 lat

Papa asfaltowa na osnowie z tkaniny szklanej, modyfikowana SBS. Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa podkładowa w izolacjach wodochronnych dachów. Do izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej fundamentów oraz innych elementów podziemnych. Mocowanie metodą zgrzewania lub mechanicznie. Nie stosować pod uprawy roślinne.

Opis produktu: Asfaltowa papa podkładowa stosowana podczas budowania nowych i renowacji starych dachów. Zaimpregnowana osnowa z tkaniny szklanej o odpowiednio wysokiej gramaturze, pokryta jest po obu stronach wodoszczelną mieszanką mas bitumicznych modyfikowanych elastomerami termoplastycznymi SBS z dodatkiem komponentów spełniających funkcję stabilizacji i ochrony całej struktury papy. Zewnętrzna warstwa pokryta jest trwałą drobnoziarnistą posypką, natomiast wewnętrzna – łatwo topliwą folią z tworzywa sztucznego. Kombinacja taka powoduje, że papa PRIMAGLAS G200 S4 charakteryzuje się wysoką odpornością na efekty starzenia oraz elastycznością i odpornością na bardzo niskie temperatury.

Przeznaczenie: Do wykonywania ciągłych pokryć dachowych jako warstwa podkładowa w izolacjach wodochronnych dachów. Do wykonywania nowych i renowacji starych pokryć bitumicznych, a szczególnie tam, gdzie dachy ulegają znacznym odkształceniom i drganiom. Za pomocą tego materiału w układach wielowarstwowych uzyskuje się bardzo trwałą podkładową warstwę pokrycia dachowego z wieloletnią gwarancją eksploatacji dachu. Do wykonywania izolacji wodochronnych fundamentów, płyt fundamentowych oraz innych elementów podziemnych narażonych na działanie wilgoci. Nie zaleca się jako pokrycie i izolacja jednowarstwowa.

Sposób układania: Papę mocuje się za pomocą palnika gazowego metodą zgrzewania lub za pomocą łączników mechanicznych.

 

 

  • Papa podkładowa ICOPAL GLASBIT G200 S40 SZYBKI PROFIL SBS

Papa podkładowa ICOPAL GLASBIT G200 S40 SZYBKI PROFIL SBS

Ilość rolka: 7,5 m2    

Ilość paleta: 200 m2

Grubość: 4.0 mm (3,8 +/-5%)

Giętkość w niskich temp.: -5 °C

Gwarancja: 5 lat

Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia                                   Tkanina szklana: Min 180 g/m2

Średnie wydłużenie, (elastyczność) wzdłuż/ w poprzek [%]           2 / 2

Średnia siła zrywająca wzdłuż / w poprzek [N/5cm]                       1000 / 1000

Całkowita grubość papy [mm]                                                             4,0 (3,8+/-5%)

Giętkość na wałku Ø 30 mm / Spływność [°C]                                  -5 / +80

Ilość papy w rolce / ilość papy na palecie [m2]                                7,5 / 150

Ciężar rolki papy / ciężar palety z papą [kg]                                     42 / 865

 

Opis wyrobu: Papa  podkładowa zgrzewalna lub do mocowania mechanicznego, modyfikowana kauczukiem syntetycznym SBS na tkaninie szklanej.

Przeznaczenie i zakres stosowania: Wykonywanie  wielowarstwowych pokryć dachowych oraz  na każdy rodzaj dachu do stosowania pod papy modyfikowane kauczukiem syntetycznym SBS.

Sposób układania: Metodą zgrzewania

Warunki układania: Papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 0 °C, nie należy układać papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze

Warunki stosowania:  Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy ICOPAL GLASBIT G200 S40 powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Przechowywanie: Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła. Rolki należy układać na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie

Transport: Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki należy układać w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się ich podczas transportu.

 

 

  • Papa podkładowa VILLAS V60 s30

Papa podkładowa VILLAS V60 s30

Ilość rolka: 10 m2

Ilość paleta: 200 m2

Grubość: 3.0 mm (+/-15%)

Giętkość w niskich temp.: 0°C

Gwarancja: 3 lata

Papa na osnowie z welonu szklanego z obustronną powłoką z asfaltu oksydowanego z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, strona spodnia zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego.

Przeznaczenie i zakres stosowania:

Wykonanie warstwy podkładowej w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych.

Sposób układania:

Metodą zgrzewania

Warunki układania:

Papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 0 °C, nie należy układać papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze

Warunki stosowania:

Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy Villas V60 S30 powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Przechowywanie:

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła. Rolki należy układać na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie